Informacija

Nuostatai

Bendroji dalis
Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir sporto ir rekreacijos skyriaus, VšĮ Alytaus miesto sporto ir rekreacijos centras, Pietų Lietuvos BK „Dzūkija“, begikai.lt, alytauszinios.lt, Alytaus radijo stotis FM99.

Tikslas ir uždaviniai
1. Populiarinti bėgimą, kaip sveikatingumo priemonę.
2. Plėsti sporto mėgėjų masiškumą.
3. Garsinti Alytaus miesto vardą šalyje ir už jos ribų.
4. Kelti sportininkų meistriškumą, ugdyti ištvermę, valios savybes.
5. Išaiškinti ir pagerbti varžybų nugalėtojus ir prizininkus.

Varžybų laikas ir vieta
1. Bėgimas organizuojamas 2017 m. rugpjūčio 27 d.(sekmadienis).
2. Dalyvių numerių išdavimas vykdomas:

2.1. Rugpjūčio 26 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. adresu Rotušės a. 14 (7 kabinetas.)

2.2. Rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto teatre nuo 9.00 val. iki 11.00 val. adresu Rotušės a. 2


3. Startai ir apdovanojimai:
3.1. 21 km 97 m. Startas 11.00 val.
3.2. 10 km.  Startas 11.15 val.
3.3. 3 km. Startas 11.30 val.
3.4. Palaikomojo 600 m bėgimo startas 14.00 val.
4. 14.30 val. bėgimo nugalėtojų ir prizininkų pagerbimas (Alytaus miesto teatras Rotušės a. 2).

Laiko limitas
1. Pusmaratonis – 3 val.
2. 10 km bėgimas – 1 val. 30 min.
3. 3 km bėgimas – 45 minutės
4. Varžybų dieną 14.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas.

Dalyviai ir programa
1. Bėgimuose gali dalyvauti visi norintys, laisva valia, pasitikrinę sveikatą ir atsakingi už ją. Įsipareigoja dėl to, nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

2. Dalyviai neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei Dalyvio balsas, atvaizdas, nuotrauka bus naudojami renginio vaizdo įraše ar naudojant jau sukurtas ir dar tik būsimas informacines technologijas, kitu būdu įrašyti, bei nufotografuoti, o ši medžiaga organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama ir viešinama įstatymų nustatyta tvarka neribotą laiką.
3. Bėgimo trasų planas pridedamas prie nuostatų ir iškabintas skelbimų lentoje Alytaus miesto teatre.

4. Amžiaus grupės:

 600m. - 3km, -1 0 km.- moterų ir vyrų amžiaus grupių nėra.

 21 km 97 m. amžiaus grupės:

Moterys Vyrai
M 19 1998-1999 V 19 1998-1999
M E  1997-1988 V E  1997-1988
M 30 1987-1988 V 30 1987-1978
M 40 1977-1968 V 40 1977-1968
M50 1967 ir vyresnės V 50 1967 -1958
  V 60 1957 ir vyresni


Bėgimo reikalavimai ir apribojimai.
1. Dalyviai bėgime dalyvauja su sportine apranga.
2. Ant marškinėlių turėti pritvirtintą numerį. Numeris segamas ant krūtinės, nesuglamžytas, gerai matomas.
3. Registruotis tik savo vardu. Negalima perduoti numerio kitam dalyviui, kitaip rezultatai bus anuliuojami, dalyvis diskvalifikuojamas.
4. Draudžiama:
- palaikantiems asmenims naudoti, bet kokias transporto priemones, pvz.: lydėti bėgant šalia, dviračiais, riedučiais, bei kitas ratuotas priemones, - vedžioti bet kokius gyvūnus.
5. Trasoje bus išdėstyti keli atsigaivinimo punktai (vanduo, kempinės). 6. Dalyvių pretenzijos turi būti pareikštos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau, kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Privaloma, pateikdamas pretenziją sumokėti 3 Eur. mokestį, kuris grąžinamas tuo atveju, jeigu vyr. teisėjas pretenziją patenkina. Jeigu dalyvis mokesčio nesumoka, pretenzija nesvarstoma.

Apdovanojimai
1. Pusės maratono (21 km 97 m.) bėgimo dalyviai apdovanojami – 1-3 vietas užėmę dalyviai taurėmis ir piniginiais prizais.
Absoliučių pusės maratono distancijos (21 km 97 m) piniginiai prizai: Vyrai: 1 - vieta 150 EUR, 2 - vieta 100 EUR, 3 - vieta 50 EUR, Moterys: 1 - vieta 150 EUR, 2 - vieta 100 EUR, 3 - vieta 50 EUR
2. Patys greičiausi – moteris ir vyras – prizais. 3. 3-10 km. prizines vietas užėmę dalyviai – rėmėjų įsteigtais prizais.
4. Vyriausias ir jauniausias dalyvis-prizais.
5. Visi dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.

Registravimasis, startinis mokestis.
1. Dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje.
2. Dalyvio startinis mokestis pervedamas į sąskaitą “PaySera“ sistemoje.
3. Varžybų dieną numerių bei laiko skaičiavimo prietaisų išdavimas:

3.1. Rugpjūčio 26 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. adresu Rotušės a. 14 (7 kabinetas.)

3.2. Rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto teatre nuo 9.00 val. iki 11.00 val. adresu Rotušės a. 2

 


4. Startinis mokestis:


    iki Birželio 30 d. iki rugpjūčio 10 d.  
nuo rugpjūčio 11 d.
21 km 97 m. 12 15
19
10 km. 8€ 
11 16
3 km. 6€ 
8 12
600 m. 4 6 9

 

 

 

 


5. Dalyvių startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam asmeniui.
6. Dalyvis tinkamai užpildęs registracijos formą ir sumokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
7. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2017 m. rugpjūčio 20 dienos imtinai.

Aprūpinimas
Visos dalyvių, vadovų komandiruotės išlaidos, komandiruojančių organizacijų sąskaita.
Informacija pasiteiravimui tel. 8-699-96107 (Arūnas)
Informacija dėl registracijos tel. 8-620-39986 (Šarūnas)